หน้าหลัก

R12I สำนักงานให้เช่า 41 ตารางเมตร

สถานะ
รหัสโกดัง R12I

R12I สำนักงานให้เช่า 41 ตารางเมตร

แชร์ แนะนำ โกดังนี้
แผนที่ตั้ง โกดัง
รายละเอียด
HR12 โกดังสำเร็จรูปให้เช่า

ออฟฟิศขนาด 5.7×7.2×2.7 จำนวน 41.04 ตารางเมตร

ค่าน้ำ17 บาท ต่อ หน่วย

ค่าไฟ 8 บาท ต่อ หน่วย

Location : https://goo.gl/maps/RvPeSGMj9mt

 

 

รายการโกดัง ที่อยู่ในโครงการเดียวกัน
โกดังที่ยังว่างอยู่