หน้าหลัก

R05J โกดังสำเร็จรูปให้เช่า พุทธมณฑลสาย3 ถนนทวีวัฒนา – กาญจนาภิเษก

สถานะ
รหัสโกดัง R05J

R05J โกดังสำเร็จรูปให้เช่า พุทธมณฑลสาย3 ถนนทวีวัฒนา – กาญจนาภิเษก

แชร์ แนะนำ โกดังนี้
แผนที่ตั้ง โกดัง
รายละเอียด
HR05 โกดังสำเร็จรูปให้เช่า พิกัด พุทธมณฑลสาย3 ถนนทวีวัฒนา – กาญจนาภิเษก

ขนาดโกดัง 6x15x6 พื้นที่ 90  ตารางเมตร

ค่าน้ำ17 บาท ต่อ หน่วย

ค่าไฟ 8 บาท ต่อ หน่วย

ห้องน้ำ จำนวน 1 ห้อง
รายการโกดัง ที่อยู่ในโครงการเดียวกัน
โกดังที่ยังว่างอยู่