หน้าหลัก

R01P โกดังสำเร็จรูปให้เช่า พุทธบูชา36 – 140 ตรม.

สถานะ
รหัสโกดัง R01P

R01P โกดังสำเร็จรูปให้เช่า พุทธบูชา36 – 140 ตรม.

แชร์ แนะนำ โกดังนี้
แผนที่ตั้ง โกดัง
รายละเอียด
HR01 โกดังสำเร็จรูปให้เช่า พิกัด พุทธบูชา36 

พื้นที่ 140 ตารางเมตร

ค่าน้ำ17 บาท ต่อ หน่วย

ค่าไฟ 8 บาท ต่อ หน่วย

แผนที่ : https://goo.gl/maps/V3wkEXuTuSCEzzvh6

หมายเหตุ

*ราคาไม่รวมค่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง*

*ราคาไม่รวมค่าอากรแสตมป์*
รายการโกดัง ที่อยู่ในโครงการเดียวกัน
โกดังที่ยังว่างอยู่